Trets identificatius

TRETS IDENTIFICATIUS:

  • Centre educatiu d’infantil i primària que inicia la seva activitat el curs 2007/08.
  • 2 línies d’educació infantil (P3, P4, i P5).
  • 2 línies d’educació primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è).
  • Metodologia basada en la investigació, l’observació, la formulació d’hipòtesis i el joc.
  • Línia pedagògica constructivista.
  • Grups flexibles i desdoblaments per afavorir una atenció més individualitzada.
  • Treball per projectes i internivells a través dels tallers de descoberta.
  • Escola verda: fomentem el respecte vers el medi ambient.
  • Projectes d’innovació educativa: PUNTEDU de biblioteca, Escola Verda, Filosofia 3/18, Anglès des de P4 i a l’àrea d’educació física des de 3r, programa de suport vital bàsic.