pec

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

És la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n’explica els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

PEC